Åfetavegen 6
2890 ETNEDAL

Åfetavegen 6, 2890 ETNEDAL er ei adresse i Etnedal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åfetavegen 6, 2890 ETNEDAL:

  • Postnummer: 2890 ETNEDAL
  • Gards-/bruksnummer: 114 / 13 i 0541 Etnedal
  • Grunnkrins: 108 RUST
  • Valkrins: 1 ETNEDAL
  • Kyrkjesogn: 3100301 Bruflat
  • Tettstad:

Åfetavegen

Åfetavegen er ein veg i Etnedal kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 610.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åfetavegen 6 2890 ETNEDAL 61.0045, 9.6530 114 / 13
Åfetavegen 12 2890 ETNEDAL 61.0048, 9.6528 114 / 187
Åfetavegen 16 2890 ETNEDAL 61.0051, 9.6525 114 / 228
Åfetavegen 23 2890 ETNEDAL 61.0059, 9.6531 114 / 191
Åfetavegen 29 2890 ETNEDAL 61.0091, 9.6480 113 / 33
Åfetavegen 31 2890 ETNEDAL 61.0094, 9.6474 113 / 33
Åfetavegen 40 2890 ETNEDAL 61.0062, 9.6483 114 / 226
Åfetavegen 42 2890 ETNEDAL 61.0062, 9.6472 114 / 225
Åfetavegen 44 2890 ETNEDAL 61.0071, 9.6461 114 / 234
Åfetavegen 46 2890 ETNEDAL 61.0071, 9.6452 114 / 235
Åfetavegen 76 2890 ETNEDAL 61.0089, 9.6414 113 / 23
Åfetavegen 83 2890 ETNEDAL 61.0097, 9.6453 113 / 145
Åfetavegen 136 2890 ETNEDAL 61.0143, 9.6399 113 / 61
Åfetavegen 151 2890 ETNEDAL 61.0154, 9.6424 113 / 67
Åfetavegen 159 2890 ETNEDAL 61.0164, 9.6410 113 / 68
Åfetavegen 163 2890 ETNEDAL 61.0171, 9.6393 113 / 66
Åfetavegen 189 2890 ETNEDAL 61.0177, 9.6396 113 / 65
Åfetavegen 191 2890 ETNEDAL 61.0184, 9.6382 113 / 62
Åfetavegen 408 2890 ETNEDAL 61.0353, 9.6189 112 / 61
Åfetavegen 568 2890 ETNEDAL 61.0497, 9.6219 35 / 79
Åfetavegen 585 2890 ETNEDAL 61.0509, 9.6228 35 / 38
Åfetavegen 602 2890 ETNEDAL 61.0525, 9.6207 35 / 27
Åfetavegen 608 2890 ETNEDAL 61.0529, 9.6195 35 / 64
Åfetavegen 610 2890 ETNEDAL 61.0530, 9.6204 35 / 51

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken