Glennebakkin 25
2890 ETNEDAL

Glennebakkin 25, 2890 ETNEDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Glennebakkin 25, 2890 ETNEDAL:

  • Postnummer: 2890 ETNEDAL
  • Gards-/bruksnummer: 114 / 419 i 0541
  • Grunnkrins: 108 RUST
  • Valkrins: 1 ETNEDAL
  • Kyrkjesogn: 3100301 Bruflat
  • Tettstad:

Glennebakkin

Glennebakkin er ein veg i Etnedal kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 37.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Glennebakkin 2 2890 ETNEDAL 60.9994, 9.6496 114 / 240
Glennebakkin 8 2890 ETNEDAL 61.0003, 9.6481 114 / 192
Glennebakkin 14 2890 ETNEDAL 61.0010, 9.6500 114 / 175
Glennebakkin 25 2890 ETNEDAL 61.0022, 9.6512 114 / 419
Glennebakkin 29 2890 ETNEDAL 61.0027, 9.6507 114 / 176
Glennebakkin 33 2890 ETNEDAL 61.0029, 9.6495 114 / 418
Glennebakkin 37 2890 ETNEDAL 61.0030, 9.6476 114 / 204

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken