Sørsdalveien 8
3534 SOKNA

Sørsdalveien 8, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sørsdalveien 8, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 141 / 20 i 0605
  • Grunnkrins: 704 KIRKEMOEN
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad:

Sørsdalveien

Sørsdalveien er ein veg i Ringerike kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sørsdalveien 5 3534 SOKNA 60.2334, 9.9695 141 / 1
Sørsdalveien 7 3534 SOKNA 60.2337, 9.9693 141 / 1
Sørsdalveien 8 3534 SOKNA 60.2344, 9.9676 141 / 20

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken