Skraperudveien 5
3534 SOKNA

Skraperudveien 5, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skraperudveien 5, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 141 / 16 i 0605
  • Grunnkrins: 704 KIRKEMOEN
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad:

Skraperudveien

Skraperudveien er ein veg i Ringerike kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skraperudveien 3 3534 SOKNA 60.2296, 9.9690 141 / 3
Skraperudveien 4 3534 SOKNA 60.2333, 9.9721 141 / 7
Skraperudveien 5 3534 SOKNA 60.2291, 9.9685 141 / 16
Skraperudveien 6 3534 SOKNA 60.2336, 9.9718 141 / 7
Skraperudveien 7 3534 SOKNA 60.2290, 9.9679 141 / 16
Skraperudveien 9 3534 SOKNA 60.2292, 9.9669 141 / 19
Skraperudveien 11 3534 SOKNA 60.2288, 9.9686 141 / 13
Skraperudveien 14 3534 SOKNA 60.2284, 9.9792 141 / 11
Skraperudveien 20 3534 SOKNA 60.2199, 9.9814 143 / 16
Skraperudveien 22 3534 SOKNA 60.2196, 9.9815 143 / 16
Skraperudveien 26 3534 SOKNA 60.2195, 9.9905 138 / 13

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken