Stortjønna 3
7718 STEINKJER

Stortjønna 3, 7718 STEINKJER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stortjønna 3, 7718 STEINKJER:

  • Postnummer: 7718 STEINKJER
  • Gards-/bruksnummer: 157 / 2 i 5004
  • Grunnkrins: 707 GAULSTAD
  • Valkrins: 10 ØVRE OGNDAL
  • Kyrkjesogn: 9100203 Ogndal
  • Tettstad:

Stortjønna

Stortjønna er ein veg i Steinkjer kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stortjønna 1 7718 STEINKJER 63.9440, 12.1599 159 / 4
Stortjønna 2 7718 STEINKJER 63.9470, 12.1734 159 / 4
Stortjønna 3 7718 STEINKJER 63.9561, 12.2020 157 / 2
Stortjønna 4 7718 STEINKJER 63.9584, 12.2001 157 / 2
Stortjønna 5 7718 STEINKJER 63.9605, 12.2094 157 / 2
Stortjønna 6 7718 STEINKJER 63.9620, 12.2154 157 / 2
Stortjønna 7 7718 STEINKJER 63.9592, 12.2177 157 / 2
Stortjønna 8 7718 STEINKJER 63.9543, 12.2201 157 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken