Jon Smørs vei 7C
1397 NESØYA

Jon Smørs vei 7C, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jon Smørs vei 7C, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 394 i 0220
  • Grunnkrins: 103 TJERNÅSEN
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Jon Smørs vei

Jon Smørs vei er ein veg i Asker kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jon Smørs vei 1A 1397 NESØYA 59.8727, 10.5322 40 / 494
Jon Smørs vei 1B 1397 NESØYA 59.8730, 10.5325 40 / 495
Jon Smørs vei 2A 1397 NESØYA 59.8726, 10.5316 40 / 916
Jon Smørs vei 2B 1397 NESØYA 59.8729, 10.5316 40 / 917
Jon Smørs vei 3 1397 NESØYA 59.8731, 10.5322 40 / 499
Jon Smørs vei 4A 1397 NESØYA 59.8729, 10.5311 40 / 762
Jon Smørs vei 4B 1397 NESØYA 59.8731, 10.5312 40 / 865
Jon Smørs vei 5 1397 NESØYA 59.8733, 10.5317 40 / 492
Jon Smørs vei 7A 1397 NESØYA 59.8734, 10.5308 40 / 394
Jon Smørs vei 7B 1397 NESØYA 59.8735, 10.5307 40 / 394
Jon Smørs vei 7C 1397 NESØYA 59.8735, 10.5303 40 / 394
Jon Smørs vei 9 1397 NESØYA 59.8733, 10.5299 40 / 417
Jon Smørs vei 11 1397 NESØYA 59.8732, 10.5292 40 / 418
Jon Smørs vei 13 1397 NESØYA 59.8728, 10.5285 40 / 419
Jon Smørs vei 14A 1397 NESØYA 59.8723, 10.5286 40 / 1784
Jon Smørs vei 14B 1397 NESØYA 59.8723, 10.5283 40 / 479
Jon Smørs vei 15 1397 NESØYA 59.8728, 10.5278 40 / 608
Jon Smørs vei 16 1397 NESØYA 59.8722, 10.5278 40 / 1312
Jon Smørs vei 18 1397 NESØYA 59.8721, 10.5275 40 / 1313

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken