Klæbuvegen 136
7717 STEINKJER

Klæbuvegen 136, 7717 STEINKJER er ei adresse i Steinkjer.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Klæbuvegen 136, 7717 STEINKJER:

  • Postnummer: 7717 STEINKJER
  • Gards-/bruksnummer: 299 / 1 i 5004 Steinkjer
  • Grunnkrins: 605 HATLING
  • Valkrins: 20 STOD
  • Kyrkjesogn: 9100301 Stod
  • Tettstad:

Klæbuvegen

Klæbuvegen er ein veg i Steinkjer kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 50 til 137.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klæbuvegen 50 7717 STEINKJER 64.0805, 11.7241 297 / 2
Klæbuvegen 54 7717 STEINKJER 64.0800, 11.7255 297 / 5
Klæbuvegen 70 7717 STEINKJER 64.0800, 11.7266 298 / 14
Klæbuvegen 72 7717 STEINKJER 64.0804, 11.7278 298 / 1
Klæbuvegen 74 7717 STEINKJER 64.0801, 11.7284 300 / 3
Klæbuvegen 91 7717 STEINKJER 64.0773, 11.7467 300 / 2
Klæbuvegen 100 7717 STEINKJER 64.0805, 11.7315 300 / 1
Klæbuvegen 101 7717 STEINKJER 64.0791, 11.7361 299 / 2
Klæbuvegen 102 7717 STEINKJER 64.0805, 11.7315 300 / 1
Klæbuvegen 121 7717 STEINKJER 64.0797, 11.7383 299 / 8
Klæbuvegen 136 7717 STEINKJER 64.0804, 11.7410 299 / 1
Klæbuvegen 137 7717 STEINKJER 64.0802, 11.7414 299 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken