Bergfruestien 1
1663 ROLVSØY

Bergfruestien 1, 1663 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bergfruestien 1, 1663 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1663 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 726 / 155 i 0106
  • Grunnkrins: 3106 VALLEFJELLET
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Bergfruestien

Bergfruestien er ein veg i Fredrikstad kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 3.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bergfruestien 1 1663 ROLVSØY 59.2568, 10.9944 726 / 155
Bergfruestien 3 1663 ROLVSØY 59.2567, 10.9948 726 / 155

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken