Chr. Skredsvigs vei 1A
1344 HASLUM

Chr. Skredsvigs vei 1A, 1344 HASLUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Chr. Skredsvigs vei 1A, 1344 HASLUM:

  • Postnummer: 1344 HASLUM
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 578 i 0219
  • Grunnkrins: 1212 HASLUM
  • Valkrins: 10 LØKEBERG
  • Kyrkjesogn: 1060401 Haslum
  • Tettstad: Oslo

Chr. Skredsvigs vei

Chr. Skredsvigs vei er ein veg i Bærum kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Chr. Skredsvigs vei 1A 1344 HASLUM 59.9121, 10.5414 6 / 578
Chr. Skredsvigs vei 1B 1344 HASLUM 59.9123, 10.5415 6 / 116
Chr. Skredsvigs vei 2 1344 HASLUM 59.9121, 10.5407 6 / 114
Chr. Skredsvigs vei 2B 1344 HASLUM 59.9121, 10.5406 6 / 170
Chr. Skredsvigs vei 3 1344 HASLUM 59.9125, 10.5420 6 / 118
Chr. Skredsvigs vei 4 1344 HASLUM 59.9124, 10.5409 6 / 115
Chr. Skredsvigs vei 5 1344 HASLUM 59.9127, 10.5425 6 / 120
Chr. Skredsvigs vei 7 1344 HASLUM 59.9130, 10.5429 6 / 122
Chr. Skredsvigs vei 8 1344 HASLUM 59.9133, 10.5408 4 / 3
Chr. Skredsvigs vei 9 1344 HASLUM 59.9132, 10.5430 6 / 123
Chr. Skredsvigs vei 11 1344 HASLUM 59.9131, 10.5424 6 / 121
Chr. Skredsvigs vei 13 1344 HASLUM 59.9130, 10.5419 6 / 119
Chr. Skredsvigs vei 15 1344 HASLUM 59.9127, 10.5418 6 / 117

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken