Avlingsvegen 69
2635 TRETTEN

Avlingsvegen 69, 2635 TRETTEN er ei adresse i Øyer.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Avlingsvegen 69, 2635 TRETTEN:

  • Postnummer: 2635 TRETTEN
  • Gards-/bruksnummer: 115 / 56 i 0521 Øyer
  • Grunnkrins: 209 NORD-TRETTEN
  • Valkrins: 2 TRETTEN
  • Kyrkjesogn: 3070302 Tretten
  • Tettstad:

Avlingsvegen

Avlingsvegen er ein veg i Øyer kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 58 til 103.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Avlingsvegen 58 2635 TRETTEN 61.3865, 10.3520 114 / 11
Avlingsvegen 60 2635 TRETTEN 61.3864, 10.3512 114 / 8
Avlingsvegen 63 2635 TRETTEN 61.3868, 10.3503 115 / 48
Avlingsvegen 65 2635 TRETTEN 61.3864, 10.3502 115 / 42
Avlingsvegen 67 2635 TRETTEN 61.3866, 10.3495 115 / 27
Avlingsvegen 69 2635 TRETTEN 61.3863, 10.3494 115 / 56
Avlingsvegen 71 2635 TRETTEN 61.3860, 10.3496 114 / 4
Avlingsvegen 73 2635 TRETTEN 61.3860, 10.3505 114 / 10
Avlingsvegen 76 2635 TRETTEN 61.3850, 10.3513 115 / 66
Avlingsvegen 78 2635 TRETTEN 61.3846, 10.3512 115 / 67
Avlingsvegen 80 2635 TRETTEN 61.3842, 10.3511 115 / 68
Avlingsvegen 82 2635 TRETTEN 61.3841, 10.3504 115 / 69
Avlingsvegen 86 2635 TRETTEN 61.3844, 10.3495 115 / 70
Avlingsvegen 88 2635 TRETTEN 61.3846, 10.3502 115 / 71
Avlingsvegen 90 2635 TRETTEN 61.3849, 10.3504 115 / 72
Avlingsvegen 94 2635 TRETTEN 61.3847, 10.3492 115 / 59
Avlingsvegen 96 2635 TRETTEN 61.3847, 10.3484 115 / 60
Avlingsvegen 98 2635 TRETTEN 61.3846, 10.3477 115 / 61
Avlingsvegen 100 2635 TRETTEN 61.3842, 10.3470 115 / 62
Avlingsvegen 103 2635 TRETTEN 61.3847, 10.3454 114 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken