Tretteslævegen 64
2635 TRETTEN

Tretteslævegen 64, 2635 TRETTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tretteslævegen 64, 2635 TRETTEN:

  • Postnummer: 2635 TRETTEN
  • Gards-/bruksnummer: 115 / 37 i 0521
  • Grunnkrins: 209 NORD-TRETTEN
  • Valkrins: 2 TRETTEN
  • Kyrkjesogn: 3070302 Tretten
  • Tettstad:

Tretteslævegen

Tretteslævegen er ein veg i Øyer kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 146.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tretteslævegen 6 2635 TRETTEN 61.3836, 10.3546 114 / 1
Tretteslævegen 12 2635 TRETTEN 61.3842, 10.3544 114 / 1
Tretteslævegen 15 2635 TRETTEN 61.3845, 10.3554 112 / 10
Tretteslævegen 21 2635 TRETTEN 61.3849, 10.3546 114 / 9
Tretteslævegen 25 2635 TRETTEN 61.3854, 10.3548 114 / 6
Tretteslævegen 42 2635 TRETTEN 61.3862, 10.3532 114 / 7
Tretteslævegen 64 2635 TRETTEN 61.3880, 10.3519 115 / 37
Tretteslævegen 70 2635 TRETTEN 61.3885, 10.3518 115 / 55
Tretteslævegen 72 2635 TRETTEN 61.3888, 10.3515 115 / 34
Tretteslævegen 74 2635 TRETTEN 61.3891, 10.3514 115 / 35
Tretteslævegen 115 2635 TRETTEN 61.3929, 10.3525 155 / 1
Tretteslævegen 124 2635 TRETTEN 61.3911, 10.3494 115 / 36
Tretteslævegen 126 2635 TRETTEN 61.3909, 10.3486 115 / 26
Tretteslævegen 130 2635 TRETTEN 61.3915, 10.3486 115 / 33
Tretteslævegen 132 2635 TRETTEN 61.3918, 10.3486 115 / 28
Tretteslævegen 134 2635 TRETTEN 61.3920, 10.3481 115 / 38
Tretteslævegen 138 2635 TRETTEN 61.3920, 10.3471 115 / 45
Tretteslævegen 140 2635 TRETTEN 61.3922, 10.3473 115 / 32
Tretteslævegen 142 2635 TRETTEN 61.3924, 10.3471 115 / 31
Tretteslævegen 144 2635 TRETTEN 61.3928, 10.3482 115 / 30
Tretteslævegen 146 2635 TRETTEN 61.3924, 10.3486 115 / 29

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken