Fotlandsveien 27A
4330 ÅLGÅRD

Fotlandsveien 27A, 4330 ÅLGÅRD er ei adresse i Gjesdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fotlandsveien 27A, 4330 ÅLGÅRD:

  • Postnummer: 4330 ÅLGÅRD
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 200 i 1122 Gjesdal
  • Grunnkrins: 101 SENTRUM
  • Valkrins: 1 ÅLGÅRD
  • Kyrkjesogn: 6030502 Ålgård
  • Tettstad: Ålgård/Figgjo

Fotlandsveien

Fotlandsveien er ein veg i Gjesdal kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fotlandsveien 1 4330 ÅLGÅRD 58.7643, 5.8526 5 / 8
Fotlandsveien 2 4330 ÅLGÅRD 58.7643, 5.8520 5 / 116
Fotlandsveien 3 4330 ÅLGÅRD 58.7644, 5.8526 5 / 276
Fotlandsveien 4 4330 ÅLGÅRD 58.7645, 5.8515 5 / 112
Fotlandsveien 5 4330 ÅLGÅRD 58.7645, 5.8524 5 / 305
Fotlandsveien 9 4330 ÅLGÅRD 58.7647, 5.8516 5 / 12
Fotlandsveien 9A 4330 ÅLGÅRD 58.7648, 5.8516 5 / 12
Fotlandsveien 10 4330 ÅLGÅRD 58.7654, 5.8500 5 / 298
Fotlandsveien 11 4330 ÅLGÅRD 58.7650, 5.8512 5 / 283
Fotlandsveien 12 4330 ÅLGÅRD 58.7655, 5.8496 5 / 19
Fotlandsveien 13 4330 ÅLGÅRD 58.7654, 5.8505 5 / 13
Fotlandsveien 14 4330 ÅLGÅRD 58.7655, 5.8491 5 / 42
Fotlandsveien 15 4330 ÅLGÅRD 58.7657, 5.8500 5 / 40
Fotlandsveien 16 4330 ÅLGÅRD 58.7657, 5.8490 5 / 208
Fotlandsveien 17 4330 ÅLGÅRD 58.7661, 5.8490 5 / 68
Fotlandsveien 19 4330 ÅLGÅRD 58.7658, 5.8492 5 / 555
Fotlandsveien 20 4330 ÅLGÅRD 58.7657, 5.8484 5 / 191
Fotlandsveien 21A 4330 ÅLGÅRD 58.7659, 5.8489 5 / 144
Fotlandsveien 21B 4330 ÅLGÅRD 58.7660, 5.8487 5 / 144
Fotlandsveien 21C 4330 ÅLGÅRD 58.7661, 5.8485 5 / 144
Fotlandsveien 21D 4330 ÅLGÅRD 58.7661, 5.8483 5 / 144
Fotlandsveien 22 4330 ÅLGÅRD 58.7658, 5.8480 5 / 129
Fotlandsveien 23A 4330 ÅLGÅRD 58.7662, 5.8481 5 / 222
Fotlandsveien 23B 4330 ÅLGÅRD 58.7662, 5.8480 5 / 222
Fotlandsveien 23C 4330 ÅLGÅRD 58.7662, 5.8479 5 / 222
Fotlandsveien 23D 4330 ÅLGÅRD 58.7662, 5.8481 5 / 222
Fotlandsveien 23E 4330 ÅLGÅRD 58.7663, 5.8480 5 / 222
Fotlandsveien 23F 4330 ÅLGÅRD 58.7663, 5.8479 5 / 222
Fotlandsveien 24 4330 ÅLGÅRD 58.7660, 5.8476 5 / 217
Fotlandsveien 25 4330 ÅLGÅRD 58.7663, 5.8474 5 / 199
Fotlandsveien 26 4330 ÅLGÅRD 58.7661, 5.8471 5 / 228
Fotlandsveien 27A 4330 ÅLGÅRD 58.7664, 5.8471 5 / 200
Fotlandsveien 27B 4330 ÅLGÅRD 58.7664, 5.8468 5 / 200
Fotlandsveien 28 4330 ÅLGÅRD 58.7663, 5.8465 5 / 223
Fotlandsveien 29 4330 ÅLGÅRD 58.7665, 5.8465 5 / 212
Fotlandsveien 30 4330 ÅLGÅRD 58.7662, 5.8463 5 / 509
Fotlandsveien 31 4330 ÅLGÅRD 58.7666, 5.8462 5 / 224
Fotlandsveien 33 4330 ÅLGÅRD 58.7667, 5.8457 5 / 225

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken