Langenesvegen 20C
6057 ELLINGSØY

Langenesvegen 20C, 6057 ELLINGSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langenesvegen 20C, 6057 ELLINGSØY:

  • Postnummer: 6057 ELLINGSØY
  • Gards-/bruksnummer: 147 / 367 i 1504
  • Grunnkrins: 1001 HOFF
  • Valkrins: 9 ELLINGSØY
  • Kyrkjesogn: 8040402 Ellingsøy
  • Tettstad: Hoffland

Langenesvegen

Langenesvegen er ein veg i Ålesund kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langenesvegen 6 6057 ELLINGSØY 62.4921, 6.1921 147 / 326
Langenesvegen 9 6057 ELLINGSØY 62.4926, 6.1930 147 / 57
Langenesvegen 10 6057 ELLINGSØY 62.4922, 6.1933 147 / 47
Langenesvegen 14 6057 ELLINGSØY 62.4922, 6.1945 147 / 31
Langenesvegen 16 6057 ELLINGSØY 62.4925, 6.1942 147 / 69
Langenesvegen 18 6057 ELLINGSØY 62.4922, 6.1949 147 / 29
Langenesvegen 20A 6057 ELLINGSØY 62.4926, 6.1952 147 / 371
Langenesvegen 20B 6057 ELLINGSØY 62.4926, 6.1953 147 / 372
Langenesvegen 20C 6057 ELLINGSØY 62.4923, 6.1953 147 / 367
Langenesvegen 20D 6057 ELLINGSØY 62.4923, 6.1955 147 / 367
Langenesvegen 22 6057 ELLINGSØY 62.4927, 6.1958 147 / 54
Langenesvegen 24 6057 ELLINGSØY 62.4927, 6.1964 147 / 53
Langenesvegen 26 6057 ELLINGSØY 62.4928, 6.1968 147 / 52
Langenesvegen 28 6057 ELLINGSØY 62.4928, 6.1972 147 / 43
Langenesvegen 30 6057 ELLINGSØY 62.4928, 6.1980 147 / 38

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken