Rudsætra 51
2436 VÅLER I SOLØR

Rudsætra 51, 2436 VÅLER I SOLØR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rudsætra 51, 2436 VÅLER I SOLØR:

  • Postnummer: 2436 VÅLER I SOLØR
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 139 i 0426
  • Grunnkrins: 101 RUD
  • Valkrins: 1 Våler
  • Kyrkjesogn: 3120901 Våler
  • Tettstad:

Rudsætra

Rudsætra er ein veg i Våler kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 51.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rudsætra 5 2436 VÅLER I SOLØR 60.6525, 11.6952 13 / 17
Rudsætra 9 2436 VÅLER I SOLØR 60.6521, 11.6955 13 / 6
Rudsætra 11 2436 VÅLER I SOLØR 60.6518, 11.6966 15 / 3
Rudsætra 20 2436 VÅLER I SOLØR 60.6529, 11.6976 15 / 10
Rudsætra 30 2436 VÅLER I SOLØR 60.6536, 11.6988 14 / 124
Rudsætra 40 2436 VÅLER I SOLØR 60.6544, 11.7000 16 / 1
Rudsætra 42 2436 VÅLER I SOLØR 60.6547, 11.7001 14 / 164
Rudsætra 44 2436 VÅLER I SOLØR 60.6547, 11.6994 16 / 3
Rudsætra 46 2436 VÅLER I SOLØR 60.6551, 11.6991 16 / 3
Rudsætra 49 2436 VÅLER I SOLØR 60.6552, 11.7016 14 / 162
Rudsætra 51 2436 VÅLER I SOLØR 60.6555, 11.7013 14 / 139

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken