Sætersjøvegen 785
2436 VÅLER I SOLØR

Sætersjøvegen 785, 2436 VÅLER I SOLØR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sætersjøvegen 785, 2436 VÅLER I SOLØR:

  • Postnummer: 2436 VÅLER I SOLØR
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 121 i 0426
  • Grunnkrins: 101 RUD
  • Valkrins: 1 Våler
  • Kyrkjesogn: 3120901 Våler
  • Tettstad:

Sætersjøvegen

Sætersjøvegen er ein veg i Våler kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 21 til 785.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sætersjøvegen 21 2436 VÅLER I SOLØR 60.6324, 11.7322 20 / 109
Sætersjøvegen 25 2436 VÅLER I SOLØR 60.6363, 11.7205 18 / 3
Sætersjøvegen 27 2436 VÅLER I SOLØR 60.6367, 11.7210 17 / 28
Sætersjøvegen 132 2436 VÅLER I SOLØR 60.6350, 11.7073 27 / 41
Sætersjøvegen 134 2436 VÅLER I SOLØR 60.6348, 11.7078 27 / 40
Sætersjøvegen 136 2436 VÅLER I SOLØR 60.6346, 11.7091 39 / 7
Sætersjøvegen 165 2436 VÅLER I SOLØR 60.6377, 11.7115 17 / 35
Sætersjøvegen 167 2436 VÅLER I SOLØR 60.6374, 11.7105 17 / 34
Sætersjøvegen 168 2436 VÅLER I SOLØR 60.6372, 11.7098 17 / 22
Sætersjøvegen 171 2436 VÅLER I SOLØR 60.6375, 11.7098 17 / 2
Sætersjøvegen 191 2436 VÅLER I SOLØR 60.6387, 11.7068 19 / 39
Sætersjøvegen 195 2436 VÅLER I SOLØR 60.6390, 11.7064 19 / 38
Sætersjøvegen 201 2436 VÅLER I SOLØR 60.6393, 11.7055 22 / 39
Sætersjøvegen 210 2436 VÅLER I SOLØR 60.6384, 11.7038 22 / 45
Sætersjøvegen 212 2436 VÅLER I SOLØR 60.6392, 11.6995 22 / 47
Sætersjøvegen 351 2436 VÅLER I SOLØR 60.6519, 11.6949 14 / 71
Sætersjøvegen 354 2436 VÅLER I SOLØR 60.6497, 11.6856 14 / 172
Sætersjøvegen 441 2436 VÅLER I SOLØR 60.6595, 11.6906 14 / 141
Sætersjøvegen 443 2436 VÅLER I SOLØR 60.6600, 11.6902 14 / 145
Sætersjøvegen 449 2436 VÅLER I SOLØR 60.6604, 11.6898 14 / 144
Sætersjøvegen 455 2436 VÅLER I SOLØR 60.6607, 11.6897 14 / 17
Sætersjøvegen 459 2436 VÅLER I SOLØR 60.6610, 11.6892 14 / 125
Sætersjøvegen 467 2436 VÅLER I SOLØR 60.6618, 11.6884 14 / 160
Sætersjøvegen 469 2436 VÅLER I SOLØR 60.6621, 11.6881 14 / 165
Sætersjøvegen 475 2436 VÅLER I SOLØR 60.6625, 11.6873 14 / 153
Sætersjøvegen 479 2436 VÅLER I SOLØR 60.6633, 11.6874 14 / 104
Sætersjøvegen 481 2436 VÅLER I SOLØR 60.6628, 11.6869 14 / 146
Sætersjøvegen 490 2436 VÅLER I SOLØR 60.6625, 11.6836 14 / 151
Sætersjøvegen 515 2436 VÅLER I SOLØR 60.6652, 11.6842 16 / 13
Sætersjøvegen 785 2436 VÅLER I SOLØR 60.6630, 11.6862 14 / 121

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken