Gjerdrumsætervegen 126
2436 VÅLER I SOLØR

Gjerdrumsætervegen 126, 2436 VÅLER I SOLØR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gjerdrumsætervegen 126, 2436 VÅLER I SOLØR:

  • Postnummer: 2436 VÅLER I SOLØR
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 53 i 0426
  • Grunnkrins: 101 RUD
  • Valkrins: 1 Våler
  • Kyrkjesogn: 3120901 Våler
  • Tettstad:

Gjerdrumsætervegen

Gjerdrumsætervegen er ein veg i Våler kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 126 til 1215.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gjerdrumsætervegen 126 2436 VÅLER I SOLØR 60.6838, 11.7368 12 / 53
Gjerdrumsætervegen 270 2436 VÅLER I SOLØR 60.6843, 11.7089 12 / 51
Gjerdrumsætervegen 450 2436 VÅLER I SOLØR 60.6900, 11.6984 11 / 10
Gjerdrumsætervegen 452 2436 VÅLER I SOLØR 60.6898, 11.6961 11 / 65
Gjerdrumsætervegen 472 2436 VÅLER I SOLØR 60.6890, 11.6955 11 / 4
Gjerdrumsætervegen 474 2436 VÅLER I SOLØR 60.6899, 11.6934 11 / 72
Gjerdrumsætervegen 503 2436 VÅLER I SOLØR 60.6919, 11.6878 14 / 166
Gjerdrumsætervegen 797 2436 VÅLER I SOLØR 60.6720, 11.6787 14 / 147
Gjerdrumsætervegen 799 2436 VÅLER I SOLØR 60.6715, 11.6799 16 / 4
Gjerdrumsætervegen 845 2436 VÅLER I SOLØR 60.6690, 11.6832 16 / 4
Gjerdrumsætervegen 910 2436 VÅLER I SOLØR 60.6638, 11.6818 12 / 11
Gjerdrumsætervegen 1180 2436 VÅLER I SOLØR 60.6751, 11.6621 12 / 11
Gjerdrumsætervegen 1210 2436 VÅLER I SOLØR 60.6818, 11.6555 12 / 11
Gjerdrumsætervegen 1215 2436 VÅLER I SOLØR 60.6768, 11.6578 12 / 11

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken