Nordsætervegen 681
2435 BRASKEREIDFOSS

Nordsætervegen 681, 2435 BRASKEREIDFOSS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordsætervegen 681, 2435 BRASKEREIDFOSS:

  • Postnummer: 2435 BRASKEREIDFOSS
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 14 i 0426
  • Grunnkrins: 201 NORDENBERG
  • Valkrins: 2 Braskereidfoss
  • Kyrkjesogn: 3120901 Våler
  • Tettstad:

Nordsætervegen

Nordsætervegen er ein veg i Våler kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 322 til 860.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordsætervegen 322 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7363, 11.6934 7 / 16
Nordsætervegen 380 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7378, 11.6804 2 / 41
Nordsætervegen 450 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7380, 11.6738 8 / 154
Nordsætervegen 472 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7356, 11.6704 2 / 19
Nordsætervegen 474 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7360, 11.6705 2 / 53
Nordsætervegen 514 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7384, 11.6654 2 / 56
Nordsætervegen 661 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7388, 1,000.0000 6 / 18
Nordsætervegen 663 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7392, 11.6489 6 / 29
Nordsætervegen 664 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7393, 11.6481 6 / 12
Nordsætervegen 668 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7395, 11.6477 6 / 11
Nordsætervegen 671 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7384, 11.6495 6 / 19
Nordsætervegen 673 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7387, 11.6501 6 / 23
Nordsætervegen 677 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7392, 11.6495 6 / 15
Nordsætervegen 679 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7395, 11.6495 6 / 21
Nordsætervegen 681 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7398, 11.6494 6 / 14
Nordsætervegen 683 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7402, 11.6505 6 / 27
Nordsætervegen 685 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7401, 11.6493 6 / 17
Nordsætervegen 687 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7404, 11.6496 6 / 20
Nordsætervegen 689 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7406, 11.6496 6 / 13
Nordsætervegen 691 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7408, 11.6508 6 / 26
Nordsætervegen 693 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7410, 11.6502 6 / 25
Nordsætervegen 695 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7413, 11.6497 6 / 24
Nordsætervegen 697 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7409, 11.6491 6 / 16
Nordsætervegen 698 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7414, 11.6480 6 / 10
Nordsætervegen 700A 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7417, 11.6482 7 / 64
Nordsætervegen 700B 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7420, 11.6481 7 / 45
Nordsætervegen 702 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7424, 11.6482 7 / 51
Nordsætervegen 706 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7434, 11.6483 8 / 229
Nordsætervegen 708 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7438, 11.6475 28 / 13
Nordsætervegen 800 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7405, 11.6448 7 / 39
Nordsætervegen 810 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7414, 11.6442 7 / 46
Nordsætervegen 820 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7419, 11.6440 7 / 56
Nordsætervegen 830 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7425, 11.6437 7 / 59
Nordsætervegen 840 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7430, 11.6436 7 / 60
Nordsætervegen 850 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7436, 11.6432 7 / 58
Nordsætervegen 860 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7440, 11.6426 7 / 57

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken