Vestergardsvegen 664
2880 NORD-TORPA

Vestergardsvegen 664, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vestergardsvegen 664, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 65 / 26 i 0538
  • Grunnkrins: 305 GRANVANG/SOLBAKKEN
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Vestergardsvegen

Vestergardsvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 47 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 1345.

Adressene i Vestergardsvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vestergardsvegen 4 2880 NORD-TORPA 61.0008, 9.9763 75 / 14
Vestergardsvegen 6 2880 NORD-TORPA 61.0008, 9.9757 75 / 30
Vestergardsvegen 25 2880 NORD-TORPA 60.9991, 9.9739 75 / 31
Vestergardsvegen 29 2880 NORD-TORPA 60.9970, 9.9753 75 / 2
Vestergardsvegen 30 2880 NORD-TORPA 60.9993, 9.9725 74 / 5
Vestergardsvegen 31 2880 NORD-TORPA 60.9972, 9.9750 75 / 2
Vestergardsvegen 40 2880 NORD-TORPA 60.9990, 9.9713 74 / 5
Vestergardsvegen 41 2880 NORD-TORPA 60.9985, 9.9715 74 / 5
Vestergardsvegen 45 2880 NORD-TORPA 60.9964, 9.9720 74 / 11
Vestergardsvegen 47 2880 NORD-TORPA 60.9971, 9.9716 74 / 11
Vestergardsvegen 49 2880 NORD-TORPA 60.9975, 9.9708 74 / 12
Vestergardsvegen 51 2880 NORD-TORPA 60.9980, 9.9706 74 / 15
Vestergardsvegen 56 2880 NORD-TORPA 60.9981, 9.9677 74 / 18
Vestergardsvegen 64 2880 NORD-TORPA 60.9980, 9.9669 74 / 25
Vestergardsvegen 89 2880 NORD-TORPA 60.9962, 9.9625 74 / 1
Vestergardsvegen 318 2880 NORD-TORPA 60.9891, 9.9375 63 / 20
Vestergardsvegen 320 2880 NORD-TORPA 60.9897, 9.9375 63 / 20
Vestergardsvegen 345 2880 NORD-TORPA 60.9896, 9.9328 63 / 1
Vestergardsvegen 346 2880 NORD-TORPA 60.9901, 9.9336 63 / 30
Vestergardsvegen 389 2880 NORD-TORPA 60.9886, 9.9261 63 / 5
Vestergardsvegen 391 2880 NORD-TORPA 60.9867, 9.9252 63 / 7
Vestergardsvegen 393 2880 NORD-TORPA 60.9880, 9.9243 63 / 27
Vestergardsvegen 400 2880 NORD-TORPA 60.9906, 9.9164 64 / 1
Vestergardsvegen 422 2880 NORD-TORPA 60.9884, 9.9200 64 / 1
Vestergardsvegen 424 2880 NORD-TORPA 60.9894, 9.9147 64 / 3
Vestergardsvegen 426 2880 NORD-TORPA 60.9897, 9.9105 64 / 4
Vestergardsvegen 428 2880 NORD-TORPA 60.9886, 9.9121 63 / 23
Vestergardsvegen 450 2880 NORD-TORPA 60.9861, 9.9160 63 / 35
Vestergardsvegen 452 2880 NORD-TORPA 60.9857, 9.9159 63 / 29
Vestergardsvegen 460 2880 NORD-TORPA 60.9851, 9.9160 63 / 26
Vestergardsvegen 478 2880 NORD-TORPA 60.9845, 9.9156 63 / 22
Vestergardsvegen 480 2880 NORD-TORPA 60.9846, 9.9149 63 / 34
Vestergardsvegen 510 2880 NORD-TORPA 60.9818, 9.9112 65 / 27
Vestergardsvegen 527 2880 NORD-TORPA 60.9804, 9.9098 65 / 2
Vestergardsvegen 529 2880 NORD-TORPA 60.9802, 9.9095 65 / 2
Vestergardsvegen 585 2880 NORD-TORPA 60.9788, 9.9007 65 / 1
Vestergardsvegen 587 2880 NORD-TORPA 60.9789, 9.9011 65 / 1
Vestergardsvegen 635 2880 NORD-TORPA 60.9784, 9.8905 65 / 29
Vestergardsvegen 660 2880 NORD-TORPA 60.9809, 9.8893 65 / 8
Vestergardsvegen 662 2880 NORD-TORPA 60.9817, 9.8898 65 / 10
Vestergardsvegen 664 2880 NORD-TORPA 60.9817, 9.8959 65 / 26
Vestergardsvegen 804 2880 NORD-TORPA 60.9767, 9.8604 65 / 18
Vestergardsvegen 806 2880 NORD-TORPA 60.9763, 9.8584 65 / 9
Vestergardsvegen 844 2880 NORD-TORPA 60.9751, 9.8559 65 / 20
Vestergardsvegen 1075 2870 DOKKA 60.9782, 9.8264 49 / 68
Vestergardsvegen 1331 2870 DOKKA 60.9802, 9.7868 49 / 3
Vestergardsvegen 1345 2870 DOKKA 60.9799, 9.7833 49 / 20

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken