Tverråvegen 35
2880 NORD-TORPA

Tverråvegen 35, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tverråvegen 35, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 73 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Tverråvegen

Tverråvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 13 til 66.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tverråvegen 13 2880 NORD-TORPA 61.0405, 9.7840 66 / 73
Tverråvegen 25 2880 NORD-TORPA 61.0401, 9.7837 66 / 73
Tverråvegen 27 2880 NORD-TORPA 61.0395, 9.7844 66 / 380
Tverråvegen 33 2880 NORD-TORPA 61.0393, 9.7852 66 / 73
Tverråvegen 35 2880 NORD-TORPA 61.0391, 9.7862 66 / 73
Tverråvegen 50 2880 NORD-TORPA 61.0385, 9.7873 66 / 73
Tverråvegen 61 2880 NORD-TORPA 61.0391, 9.7888 66 / 73
Tverråvegen 64 2880 NORD-TORPA 61.0379, 9.7883 66 / 73
Tverråvegen 66 2880 NORD-TORPA 61.0380, 9.7900 66 / 73

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken