Brennbekkvegen 122
2880 NORD-TORPA

Brennbekkvegen 122, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brennbekkvegen 122, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 254 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Brennbekkvegen

Brennbekkvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 59 til 130.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brennbekkvegen 59 2880 NORD-TORPA 61.0301, 9.8652 66 / 165
Brennbekkvegen 61 2880 NORD-TORPA 61.0309, 9.8660 66 / 15
Brennbekkvegen 79 2880 NORD-TORPA 61.0311, 9.8633 66 / 459
Brennbekkvegen 94 2880 NORD-TORPA 61.0321, 9.8618 66 / 107
Brennbekkvegen 95 2880 NORD-TORPA 61.0322, 9.8608 66 / 183
Brennbekkvegen 107 2880 NORD-TORPA 61.0337, 9.8589 66 / 124
Brennbekkvegen 110 2880 NORD-TORPA 61.0336, 9.8609 66 / 77
Brennbekkvegen 122 2880 NORD-TORPA 61.0343, 9.8616 66 / 254
Brennbekkvegen 125 2880 NORD-TORPA 61.0346, 9.8604 66 / 253
Brennbekkvegen 127 2880 NORD-TORPA 61.0349, 9.8598 66 / 236
Brennbekkvegen 129 2880 NORD-TORPA 61.0350, 9.8608 66 / 237
Brennbekkvegen 130 2880 NORD-TORPA 61.0353, 9.8626 66 / 113

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken