Postvegen 29
2880 NORD-TORPA

Postvegen 29, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Postvegen 29, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 262 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Postvegen

Postvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Postvegen 10 2880 NORD-TORPA 61.0334, 9.8392 66 / 469
Postvegen 15 2880 NORD-TORPA 61.0336, 9.8399 66 / 441
Postvegen 18 2880 NORD-TORPA 61.0335, 9.8410 66 / 263
Postvegen 28 2880 NORD-TORPA 61.0328, 9.8422 66 / 266
Postvegen 29 2880 NORD-TORPA 61.0333, 9.8431 66 / 262
Postvegen 30 2880 NORD-TORPA 61.0325, 9.8428 66 / 265
Postvegen 32 2880 NORD-TORPA 61.0324, 9.8436 66 / 264
Postvegen 34 2880 NORD-TORPA 61.0329, 9.8443 66 / 258

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken