Bakkestumpen 23
2880 NORD-TORPA

Bakkestumpen 23, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bakkestumpen 23, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 278 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Bakkestumpen

Bakkestumpen er ein veg i Nordre Land kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 13 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bakkestumpen 13 2880 NORD-TORPA 61.0363, 9.8281 66 / 98
Bakkestumpen 17 2880 NORD-TORPA 61.0361, 9.8328 66 / 280
Bakkestumpen 21 2880 NORD-TORPA 61.0360, 9.8335 66 / 279
Bakkestumpen 23 2880 NORD-TORPA 61.0361, 9.8341 66 / 278
Bakkestumpen 25 2880 NORD-TORPA 61.0359, 9.8353 66 / 277
Bakkestumpen 27 2880 NORD-TORPA 61.0356, 9.8362 66 / 276
Bakkestumpen 30 2880 NORD-TORPA 61.0353, 9.8351 66 / 275

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken