Ekornlia 53
2880 NORD-TORPA

Ekornlia 53, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ekornlia 53, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 286 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Ekornlia

Ekornlia er ein veg i Nordre Land kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 53.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ekornlia 4 2880 NORD-TORPA 61.0380, 9.8379 66 / 466
Ekornlia 5 2880 NORD-TORPA 61.0368, 9.8371 66 / 291
Ekornlia 16 2880 NORD-TORPA 61.0380, 9.8370 66 / 295
Ekornlia 18 2880 NORD-TORPA 61.0383, 9.8366 66 / 296
Ekornlia 19 2880 NORD-TORPA 61.0372, 9.8355 66 / 287
Ekornlia 30 2880 NORD-TORPA 61.0376, 9.8324 66 / 285
Ekornlia 38 2880 NORD-TORPA 61.0371, 9.8318 66 / 284
Ekornlia 40 2880 NORD-TORPA 61.0368, 9.8323 66 / 283
Ekornlia 41 2880 NORD-TORPA 61.0370, 9.8338 66 / 290
Ekornlia 42 2880 NORD-TORPA 61.0365, 9.8332 66 / 282
Ekornlia 44 2880 NORD-TORPA 61.0366, 9.8340 66 / 281
Ekornlia 52 2880 NORD-TORPA 61.0369, 9.8349 66 / 289
Ekornlia 53 2880 NORD-TORPA 61.0374, 9.8343 66 / 286

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken