Dagalivegen 5
2880 NORD-TORPA

Dagalivegen 5, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dagalivegen 5, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 306 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Dagalivegen

Dagalivegen er ein veg i Nordre Land kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dagalivegen 5 2880 NORD-TORPA 61.0407, 9.8469 66 / 306
Dagalivegen 10 2880 NORD-TORPA 61.0401, 9.8459 66 / 305

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken