Fuglevegen 21
2880 NORD-TORPA

Fuglevegen 21, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fuglevegen 21, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 322 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Fuglevegen

Fuglevegen er ein veg i Nordre Land kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fuglevegen 3 2880 NORD-TORPA 61.0423, 9.8503 66 / 319
Fuglevegen 10 2880 NORD-TORPA 61.0418, 9.8512 66 / 325
Fuglevegen 16 2880 NORD-TORPA 61.0421, 9.8528 66 / 320
Fuglevegen 20 2880 NORD-TORPA 61.0425, 9.8530 66 / 321
Fuglevegen 21 2880 NORD-TORPA 61.0430, 9.8529 66 / 322

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken