Akevittsvingen 6
2880 NORD-TORPA

Akevittsvingen 6, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Akevittsvingen 6, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 347 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Akevittsvingen

Akevittsvingen er ein veg i Nordre Land kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Akevittsvingen 3 2880 NORD-TORPA 61.0433, 9.8426 66 / 348
Akevittsvingen 5 2880 NORD-TORPA 61.0436, 9.8421 66 / 349
Akevittsvingen 6 2880 NORD-TORPA 61.0434, 9.8436 66 / 347
Akevittsvingen 7 2880 NORD-TORPA 61.0438, 9.8428 66 / 438
Akevittsvingen 8 2880 NORD-TORPA 61.0438, 9.8440 66 / 346

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken