Brattbakken 16
2880 NORD-TORPA

Brattbakken 16, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brattbakken 16, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 356 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Brattbakken

Brattbakken er ein veg i Nordre Land kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brattbakken 1 2880 NORD-TORPA 61.0424, 9.8358 66 / 475
Brattbakken 7 2880 NORD-TORPA 61.0428, 9.8362 66 / 353
Brattbakken 8 2880 NORD-TORPA 61.0433, 9.8367 66 / 354
Brattbakken 12 2880 NORD-TORPA 61.0432, 9.8360 66 / 355
Brattbakken 16 2880 NORD-TORPA 61.0432, 9.8353 66 / 356
Brattbakken 26 2880 NORD-TORPA 61.0434, 9.8341 66 / 357
Brattbakken 27 2880 NORD-TORPA 61.0434, 9.8334 66 / 358

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken