Fjellrovegen 32
2880 NORD-TORPA

Fjellrovegen 32, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjellrovegen 32, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 365 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Fjellrovegen

Fjellrovegen er ein veg i Nordre Land kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjellrovegen 10 2880 NORD-TORPA 61.0425, 9.8211 66 / 360
Fjellrovegen 12 2880 NORD-TORPA 61.0426, 9.8221 66 / 359
Fjellrovegen 16 2880 NORD-TORPA 61.0434, 9.8236 66 / 362
Fjellrovegen 20 2880 NORD-TORPA 61.0438, 9.8209 66 / 363
Fjellrovegen 25 2880 NORD-TORPA 61.0433, 9.8202 66 / 361
Fjellrovegen 26 2880 NORD-TORPA 61.0436, 9.8199 66 / 364
Fjellrovegen 32 2880 NORD-TORPA 61.0435, 9.8194 66 / 365
Fjellrovegen 34 2880 NORD-TORPA 61.0434, 9.8185 66 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken