Karussgrenda 28
2880 NORD-TORPA

Karussgrenda 28, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Karussgrenda 28, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 67 / 214 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Karussgrenda

Karussgrenda er ein veg i Nordre Land kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Karussgrenda 5 2880 NORD-TORPA 61.0310, 9.9039 67 / 187
Karussgrenda 11 2880 NORD-TORPA 61.0317, 9.9025 67 / 197
Karussgrenda 15 2880 NORD-TORPA 61.0318, 9.9031 67 / 196
Karussgrenda 21 2880 NORD-TORPA 61.0323, 9.9035 67 / 195
Karussgrenda 24 2880 NORD-TORPA 61.0325, 9.9044 67 / 194
Karussgrenda 28 2880 NORD-TORPA 61.0325, 9.9029 67 / 214

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken