Hemsetervegen 394
2880 NORD-TORPA

Hemsetervegen 394, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hemsetervegen 394, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 70 / 116 i 0538
  • Grunnkrins: 305 GRANVANG/SOLBAKKEN
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Hemsetervegen

Hemsetervegen er ein veg i Nordre Land kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 496.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hemsetervegen 9 2880 NORD-TORPA 61.0063, 9.9503 70 / 18
Hemsetervegen 11 2880 NORD-TORPA 61.0064, 9.9493 70 / 129
Hemsetervegen 18 2880 NORD-TORPA 61.0076, 9.9523 72 / 154
Hemsetervegen 20 2880 NORD-TORPA 61.0085, 9.9547 72 / 7
Hemsetervegen 27 2880 NORD-TORPA 61.0073, 9.9437 70 / 151
Hemsetervegen 32 2880 NORD-TORPA 61.0079, 9.9492 70 / 49
Hemsetervegen 173 2880 NORD-TORPA 61.0219, 9.9394 70 / 62
Hemsetervegen 175 2880 NORD-TORPA 61.0221, 9.9408 70 / 33
Hemsetervegen 220 2880 NORD-TORPA 61.0229, 9.9519 73 / 13
Hemsetervegen 222 2880 NORD-TORPA 61.0231, 9.9490 73 / 17
Hemsetervegen 225 2880 NORD-TORPA 61.0236, 9.9454 72 / 9
Hemsetervegen 247 2880 NORD-TORPA 61.0244, 9.9458 72 / 1
Hemsetervegen 273 2880 NORD-TORPA 61.0256, 9.9415 71 / 13
Hemsetervegen 275 2880 NORD-TORPA 61.0250, 9.9392 71 / 1
Hemsetervegen 277 2880 NORD-TORPA 61.0250, 9.9371 70 / 64
Hemsetervegen 288 2880 NORD-TORPA 61.0261, 9.9433 72 / 10
Hemsetervegen 349 2880 NORD-TORPA 61.0286, 9.9426 71 / 19
Hemsetervegen 351 2880 NORD-TORPA 61.0287, 9.9432 71 / 20
Hemsetervegen 353 2880 NORD-TORPA 61.0284, 9.9436 71 / 21
Hemsetervegen 355 2880 NORD-TORPA 61.0282, 9.9430 71 / 22
Hemsetervegen 357 2880 NORD-TORPA 61.0283, 9.9422 71 / 23
Hemsetervegen 363 2880 NORD-TORPA 61.0310, 9.9382 71 / 24
Hemsetervegen 368 2880 NORD-TORPA 61.0314, 9.9393 71 / 18
Hemsetervegen 370 2880 NORD-TORPA 61.0310, 9.9397 71 / 17
Hemsetervegen 372 2880 NORD-TORPA 61.0310, 9.9404 71 / 16
Hemsetervegen 374 2880 NORD-TORPA 61.0316, 9.9409 71 / 15
Hemsetervegen 376 2880 NORD-TORPA 61.0318, 9.9391 71 / 25
Hemsetervegen 388 2880 NORD-TORPA 61.0331, 9.9359 72 / 61
Hemsetervegen 394 2880 NORD-TORPA 61.0331, 9.9345 70 / 116
Hemsetervegen 406 2880 NORD-TORPA 61.0342, 9.9339 72 / 151
Hemsetervegen 408 2880 NORD-TORPA 61.0346, 9.9337 72 / 172
Hemsetervegen 410 2880 NORD-TORPA 61.0351, 9.9336 72 / 100
Hemsetervegen 443 2880 NORD-TORPA 61.0356, 9.9296 70 / 9
Hemsetervegen 450 2880 NORD-TORPA 61.0370, 9.9271 70 / 85
Hemsetervegen 468 2880 NORD-TORPA 61.0373, 9.9250 70 / 86
Hemsetervegen 494 2880 NORD-TORPA 61.0369, 9.9231 70 / 157
Hemsetervegen 496 2880 NORD-TORPA 61.0369, 9.9236 70 / 164

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken