Skjelmputtvegen 55
2880 NORD-TORPA

Skjelmputtvegen 55, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skjelmputtvegen 55, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 72 / 138 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Skjelmputtvegen

Skjelmputtvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 16 til 67.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skjelmputtvegen 16 2880 NORD-TORPA 61.0426, 9.7698 72 / 53
Skjelmputtvegen 18 2880 NORD-TORPA 61.0421, 9.7715 72 / 63
Skjelmputtvegen 22 2880 NORD-TORPA 61.0420, 9.7697 72 / 54
Skjelmputtvegen 24 2880 NORD-TORPA 61.0419, 9.7686 72 / 55
Skjelmputtvegen 34 2880 NORD-TORPA 61.0408, 9.7686 72 / 42
Skjelmputtvegen 35 2880 NORD-TORPA 61.0406, 9.7714 72 / 71
Skjelmputtvegen 40 2880 NORD-TORPA 61.0404, 9.7707 72 / 76
Skjelmputtvegen 43 2880 NORD-TORPA 61.0400, 9.7711 72 / 77
Skjelmputtvegen 48 2880 NORD-TORPA 61.0399, 9.7697 72 / 18
Skjelmputtvegen 55 2880 NORD-TORPA 61.0389, 9.7708 72 / 138
Skjelmputtvegen 56 2880 NORD-TORPA 61.0397, 9.7683 72 / 149
Skjelmputtvegen 65 2880 NORD-TORPA 61.0372, 9.7680 72 / 150
Skjelmputtvegen 66 2880 NORD-TORPA 61.0397, 9.7673 72 / 155
Skjelmputtvegen 67 2880 NORD-TORPA 61.0389, 9.7658 72 / 139

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken