Parkgata 4
2870 DOKKA

Parkgata 4, 2870 DOKKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Parkgata 4, 2870 DOKKA:

  • Postnummer: 2870 DOKKA
  • Gards-/bruksnummer: 121 / 138 i 0538
  • Grunnkrins: 104 SENTRUM
  • Valkrins: 1 DOKKA
  • Kyrkjesogn: 3090601 Østsinni
  • Tettstad: Dokka

Parkgata

Parkgata er ei gate i Nordre Land kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Parkgata 1 2870 DOKKA 60.8356, 10.0753 121 / 147
Parkgata 2 2870 DOKKA 60.8347, 10.0729 121 / 552
Parkgata 2A 2870 DOKKA 60.8347, 10.0731 121 / 552
Parkgata 2B 2870 DOKKA 60.8346, 10.0728 121 / 552
Parkgata 2C 2870 DOKKA 60.8347, 10.0726 121 / 33
Parkgata 4 2870 DOKKA 60.8343, 10.0728 121 / 138
Parkgata 6 2870 DOKKA 60.8339, 10.0724 121 / 13
Parkgata 8 2870 DOKKA 60.8336, 10.0721 121 / 22

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken