Skolegata 2
2870 DOKKA

Skolegata 2, 2870 DOKKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skolegata 2, 2870 DOKKA:

  • Postnummer: 2870 DOKKA
  • Gards-/bruksnummer: 121 / 71 i 0538
  • Grunnkrins: 104 SENTRUM
  • Valkrins: 1 DOKKA
  • Kyrkjesogn: 3090601 Østsinni
  • Tettstad: Dokka

Skolegata

Skolegata er ei gate i Nordre Land kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skolegata 1 2870 DOKKA 60.8369, 10.0710 121 / 89
Skolegata 2 2870 DOKKA 60.8366, 10.0712 121 / 71
Skolegata 4A 2870 DOKKA 60.8369, 10.0727 121 / 103
Skolegata 5 2870 DOKKA 60.8377, 10.0719 123 / 154
Skolegata 6 2870 DOKKA 60.8370, 10.0715 121 / 96
Skolegata 7 2870 DOKKA 60.8382, 10.0723 123 / 79
Skolegata 8 2870 DOKKA 60.8372, 10.0718 121 / 95
Skolegata 9 2870 DOKKA 60.8390, 10.0729 123 / 94
Skolegata 10 2870 DOKKA 60.8370, 10.0723 121 / 102
Skolegata 11 2870 DOKKA 60.8394, 10.0728 123 / 76
Skolegata 12 2870 DOKKA 60.8375, 10.0729 121 / 145
Skolegata 13 2870 DOKKA 60.8396, 10.0733 123 / 1
Skolegata 14 2870 DOKKA 60.8389, 10.0736 123 / 138
Skolegata 15 2870 DOKKA 60.8398, 10.0734 123 / 129
Skolegata 16 2870 DOKKA 60.8393, 10.0738 123 / 77
Skolegata 17 2870 DOKKA 60.8400, 10.0736 123 / 159
Skolegata 18 2870 DOKKA 60.8396, 10.0739 123 / 110
Skolegata 19 2870 DOKKA 60.8403, 10.0740 123 / 86
Skolegata 20 2870 DOKKA 60.8400, 10.0745 123 / 130
Skolegata 21 2870 DOKKA 60.8406, 10.0744 123 / 101
Skolegata 22 2870 DOKKA 60.8402, 10.0747 123 / 72
Skolegata 24 2870 DOKKA 60.8405, 10.0751 123 / 117
Skolegata 26 2870 DOKKA 60.8407, 10.0757 123 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken