Trollvegen 127
2870 DOKKA

Trollvegen 127, 2870 DOKKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Trollvegen 127, 2870 DOKKA:

  • Postnummer: 2870 DOKKA
  • Gards-/bruksnummer: 51 / 10 i 0538
  • Grunnkrins: 304 LUNDHAUG
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090604 Lunde
  • Tettstad:

Trollvegen

Trollvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 127 til 209.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Trollvegen 127 2870 DOKKA 60.9709, 9.8938 51 / 10
Trollvegen 142 2870 DOKKA 60.9705, 9.8963 51 / 16
Trollvegen 163 2870 DOKKA 60.9705, 9.9009 53 / 85
Trollvegen 209 2870 DOKKA 60.9702, 9.9068 59 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken