Livassvegen 758
2880 NORD-TORPA

Livassvegen 758, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Livassvegen 758, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 63 / 2 i 0538
  • Grunnkrins: 305 GRANVANG/SOLBAKKEN
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Livassvegen

Livassvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 112 til 758.

Adressene i Livassvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Livassvegen 112 2880 NORD-TORPA 60.9988, 9.9278 63 / 20
Livassvegen 316 2880 NORD-TORPA 61.0045, 9.9010 63 / 14
Livassvegen 396 2880 NORD-TORPA 61.0050, 9.8901 64 / 1
Livassvegen 446 2870 DOKKA 61.0073, 9.8834 63 / 12
Livassvegen 633 2880 NORD-TORPA 60.9970, 9.8322 63 / 7
Livassvegen 635 2880 NORD-TORPA 60.9977, 9.8296 63 / 19
Livassvegen 758 2880 NORD-TORPA 61.0099, 9.8355 63 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken