Dalalivegen 220
2880 NORD-TORPA

Dalalivegen 220, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dalalivegen 220, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 64 / 6 i 0538
  • Grunnkrins: 305 GRANVANG/SOLBAKKEN
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Dalalivegen

Dalalivegen er ein veg i Nordre Land kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 220 til 220.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dalalivegen 220 2880 NORD-TORPA 60.9911, 9.8857 64 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken