Sigridvegen 27
2880 NORD-TORPA

Sigridvegen 27, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sigridvegen 27, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 92 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Sigridvegen

Sigridvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sigridvegen 1 2880 NORD-TORPA 61.0357, 9.8208 66 / 117
Sigridvegen 11 2880 NORD-TORPA 61.0368, 9.8211 66 / 176
Sigridvegen 13 2880 NORD-TORPA 61.0365, 9.8223 66 / 142
Sigridvegen 15 2880 NORD-TORPA 61.0363, 9.8231 66 / 130
Sigridvegen 20 2880 NORD-TORPA 61.0358, 9.8242 66 / 129
Sigridvegen 22 2880 NORD-TORPA 61.0357, 9.8247 66 / 81
Sigridvegen 24 2880 NORD-TORPA 61.0362, 9.8258 66 / 120
Sigridvegen 27 2880 NORD-TORPA 61.0363, 9.8242 66 / 92
Sigridvegen 30 2880 NORD-TORPA 61.0365, 9.8256 66 / 70
Sigridvegen 32 2880 NORD-TORPA 61.0367, 9.8249 66 / 114
Sigridvegen 37 2880 NORD-TORPA 61.0366, 9.8237 66 / 160
Sigridvegen 39 2880 NORD-TORPA 61.0367, 9.8230 66 / 161

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken