Moltevegen 62
2880 NORD-TORPA

Moltevegen 62, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Moltevegen 62, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 122 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Moltevegen

Moltevegen er ein veg i Nordre Land kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 62.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Moltevegen 7 2880 NORD-TORPA 61.0398, 9.8302 66 / 297
Moltevegen 34 2880 NORD-TORPA 61.0388, 9.8281 66 / 377
Moltevegen 40 2880 NORD-TORPA 61.0388, 9.8274 66 / 378
Moltevegen 51 2880 NORD-TORPA 61.0373, 9.8281 66 / 36
Moltevegen 53 2880 NORD-TORPA 61.0371, 9.8273 66 / 97
Moltevegen 54 2880 NORD-TORPA 61.0374, 9.8263 66 / 99
Moltevegen 56 2880 NORD-TORPA 61.0373, 9.8256 66 / 101
Moltevegen 60 2880 NORD-TORPA 61.0367, 9.8266 66 / 80
Moltevegen 62 2880 NORD-TORPA 61.0367, 9.8275 66 / 122

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken