Dølsvelia 11
2880 NORD-TORPA

Dølsvelia 11, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dølsvelia 11, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 128 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Dølsvelia

Dølsvelia er ein veg i Nordre Land kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dølsvelia 5 2880 NORD-TORPA 61.0377, 9.8131 66 / 125
Dølsvelia 10 2880 NORD-TORPA 61.0371, 9.8135 66 / 127
Dølsvelia 11 2880 NORD-TORPA 61.0375, 9.8143 66 / 128

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken