Lokkeflata 24
2880 NORD-TORPA

Lokkeflata 24, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lokkeflata 24, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 138 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Lokkeflata

Lokkeflata er ein veg i Nordre Land kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 80.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lokkeflata 4 2880 NORD-TORPA 61.0339, 9.8418 66 / 255
Lokkeflata 6 2880 NORD-TORPA 61.0339, 9.8425 66 / 382
Lokkeflata 10 2880 NORD-TORPA 61.0340, 9.8433 66 / 257
Lokkeflata 11 2880 NORD-TORPA 61.0343, 9.8433 66 / 268
Lokkeflata 14 2880 NORD-TORPA 61.0339, 9.8440 66 / 259
Lokkeflata 15 2880 NORD-TORPA 61.0342, 9.8442 66 / 269
Lokkeflata 18 2880 NORD-TORPA 61.0339, 9.8445 66 / 260
Lokkeflata 19 2880 NORD-TORPA 61.0342, 9.8450 66 / 270
Lokkeflata 20 2880 NORD-TORPA 61.0336, 9.8443 66 / 261
Lokkeflata 22 2880 NORD-TORPA 61.0335, 9.8452 66 / 247
Lokkeflata 24 2880 NORD-TORPA 61.0337, 9.8458 66 / 138
Lokkeflata 31 2880 NORD-TORPA 61.0347, 9.8457 66 / 234
Lokkeflata 33 2880 NORD-TORPA 61.0349, 9.8467 66 / 251
Lokkeflata 34 2880 NORD-TORPA 61.0340, 9.8468 66 / 379
Lokkeflata 35 2880 NORD-TORPA 61.0349, 9.8479 66 / 235
Lokkeflata 36 2880 NORD-TORPA 61.0338, 9.8480 66 / 243
Lokkeflata 37 2880 NORD-TORPA 61.0347, 9.8492 66 / 245
Lokkeflata 42 2880 NORD-TORPA 61.0338, 9.8489 66 / 246
Lokkeflata 43 2880 NORD-TORPA 61.0348, 9.8497 66 / 252
Lokkeflata 49 2880 NORD-TORPA 61.0342, 9.8501 66 / 393
Lokkeflata 51 2880 NORD-TORPA 61.0346, 9.8506 66 / 150
Lokkeflata 52 2880 NORD-TORPA 61.0336, 9.8500 66 / 140
Lokkeflata 53 2880 NORD-TORPA 61.0346, 9.8513 66 / 149
Lokkeflata 55 2880 NORD-TORPA 61.0342, 9.8511 66 / 431
Lokkeflata 62 2880 NORD-TORPA 61.0331, 9.8523 66 / 51
Lokkeflata 64 2880 NORD-TORPA 61.0327, 9.8542 66 / 44
Lokkeflata 66 2880 NORD-TORPA 61.0333, 9.8546 66 / 159
Lokkeflata 80 2880 NORD-TORPA 61.0360, 9.8527 66 / 131

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken