Svenstadlia 36
2880 NORD-TORPA

Svenstadlia 36, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svenstadlia 36, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 147 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Svenstadlia

Svenstadlia er ein veg i Nordre Land kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 15 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svenstadlia 15 2880 NORD-TORPA 61.0391, 9.8253 66 / 210
Svenstadlia 16 2880 NORD-TORPA 61.0397, 9.8241 66 / 465
Svenstadlia 29 2880 NORD-TORPA 61.0382, 9.8241 66 / 39
Svenstadlia 34 2880 NORD-TORPA 61.0381, 9.8211 66 / 42
Svenstadlia 36 2880 NORD-TORPA 61.0381, 9.8230 66 / 147

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken