Dølsvestubben 13
2880 NORD-TORPA

Dølsvestubben 13, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dølsvestubben 13, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 166 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Dølsvestubben

Dølsvestubben er ein veg i Nordre Land kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dølsvestubben 8 2880 NORD-TORPA 61.0300, 9.8195 66 / 168
Dølsvestubben 9 2880 NORD-TORPA 61.0303, 9.8196 66 / 167
Dølsvestubben 12 2880 NORD-TORPA 61.0300, 9.8203 66 / 169
Dølsvestubben 13 2880 NORD-TORPA 61.0303, 9.8206 66 / 166
Dølsvestubben 15 2880 NORD-TORPA 61.0306, 9.8219 66 / 162

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken