Hammerstadsætervegen 105
2880 NORD-TORPA

Hammerstadsætervegen 105, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hammerstadsætervegen 105, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 222 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Hammerstadsætervegen

Hammerstadsætervegen er ein veg i Nordre Land kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 105.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hammerstadsætervegen 8 2880 NORD-TORPA 61.0431, 9.7873 66 / 73
Hammerstadsætervegen 28 2880 NORD-TORPA 61.0448, 9.7877 66 / 185
Hammerstadsætervegen 35 2880 NORD-TORPA 61.0454, 9.7863 66 / 46
Hammerstadsætervegen 37 2880 NORD-TORPA 61.0457, 9.7836 66 / 184
Hammerstadsætervegen 54 2880 NORD-TORPA 61.0457, 9.7905 66 / 374
Hammerstadsætervegen 66 2880 NORD-TORPA 61.0458, 9.7924 66 / 194
Hammerstadsætervegen 70 2880 NORD-TORPA 61.0461, 9.7938 66 / 73
Hammerstadsætervegen 78 2880 NORD-TORPA 61.0454, 9.7945 66 / 73
Hammerstadsætervegen 92 2880 NORD-TORPA 61.0452, 9.7963 66 / 73
Hammerstadsætervegen 94 2880 NORD-TORPA 61.0459, 9.7970 66 / 372
Hammerstadsætervegen 103 2880 NORD-TORPA 61.0457, 9.7985 66 / 383
Hammerstadsætervegen 105 2880 NORD-TORPA 61.0461, 9.7999 66 / 222

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken