Hølivegen 154
2880 NORD-TORPA

Hølivegen 154, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hølivegen 154, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 67 / 113 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Hølivegen

Hølivegen er ein veg i Nordre Land kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 13 til 206.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hølivegen 13 2880 NORD-TORPA 61.0166, 9.9085 67 / 225
Hølivegen 16 2880 NORD-TORPA 61.0158, 9.9109 67 / 122
Hølivegen 24 2880 NORD-TORPA 61.0164, 9.9108 67 / 226
Hølivegen 38 2880 NORD-TORPA 61.0170, 9.9144 67 / 127
Hølivegen 42 2880 NORD-TORPA 61.0183, 9.9125 68 / 19
Hølivegen 52 2880 NORD-TORPA 61.0188, 9.9118 68 / 9
Hølivegen 61 2880 NORD-TORPA 61.0188, 9.9088 67 / 48
Hølivegen 64 2880 NORD-TORPA 61.0189, 9.9074 67 / 58
Hølivegen 81 2880 NORD-TORPA 61.0204, 9.9047 67 / 80
Hølivegen 83 2880 NORD-TORPA 61.0179, 9.9071 67 / 95
Hølivegen 105A 2880 NORD-TORPA 61.0219, 9.9047 67 / 120
Hølivegen 105B 2880 NORD-TORPA 61.0216, 9.9036 67 / 137
Hølivegen 105C 2880 NORD-TORPA 61.0220, 9.9039 67 / 129
Hølivegen 111 2880 NORD-TORPA 61.0227, 9.9025 67 / 116
Hølivegen 113 2880 NORD-TORPA 61.0234, 9.9045 67 / 201
Hølivegen 115 2880 NORD-TORPA 61.0235, 9.9030 67 / 136
Hølivegen 122 2880 NORD-TORPA 61.0245, 9.9057 68 / 121
Hølivegen 132 2880 NORD-TORPA 61.0251, 9.9059 68 / 1
Hølivegen 135 2880 NORD-TORPA 61.0254, 9.9040 67 / 109
Hølivegen 136 2880 NORD-TORPA 61.0256, 9.9054 68 / 117
Hølivegen 138 2880 NORD-TORPA 61.0259, 9.9054 68 / 115
Hølivegen 140 2880 NORD-TORPA 61.0265, 9.9057 68 / 1
Hølivegen 144 2880 NORD-TORPA 61.0271, 9.9051 68 / 39
Hølivegen 145 2880 NORD-TORPA 61.0257, 9.9035 67 / 114
Hølivegen 152 2880 NORD-TORPA 61.0268, 9.9033 67 / 124
Hølivegen 154 2880 NORD-TORPA 61.0279, 9.9041 67 / 113
Hølivegen 164 2880 NORD-TORPA 61.0268, 9.9007 67 / 106
Hølivegen 172 2880 NORD-TORPA 61.0271, 9.8999 67 / 121
Hølivegen 194 2880 NORD-TORPA 61.0291, 9.8986 67 / 78
Hølivegen 206 2880 NORD-TORPA 61.0293, 9.8962 67 / 77

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken