Gillebergstien 12
2880 NORD-TORPA

Gillebergstien 12, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gillebergstien 12, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 67 / 131 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Gillebergstien

Gillebergstien er ein veg i Nordre Land kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gillebergstien 8 2880 NORD-TORPA 61.0244, 9.9043 67 / 119
Gillebergstien 12 2880 NORD-TORPA 61.0248, 9.9036 67 / 131
Gillebergstien 13 2880 NORD-TORPA 61.0246, 9.9027 67 / 130
Gillebergstien 16 2880 NORD-TORPA 61.0252, 9.9032 67 / 110

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken