Gillebergvegen 19
2880 NORD-TORPA

Gillebergvegen 19, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gillebergvegen 19, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 67 / 156 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Gillebergvegen

Gillebergvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 64.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gillebergvegen 12 2880 NORD-TORPA 61.0260, 9.8999 67 / 17
Gillebergvegen 14 2880 NORD-TORPA 61.0257, 9.8997 67 / 17
Gillebergvegen 15 2880 NORD-TORPA 61.0259, 9.9008 67 / 17
Gillebergvegen 17 2880 NORD-TORPA 61.0255, 9.9023 67 / 111
Gillebergvegen 19 2880 NORD-TORPA 61.0253, 9.9014 67 / 156
Gillebergvegen 21 2880 NORD-TORPA 61.0244, 9.9015 67 / 17
Gillebergvegen 23 2880 NORD-TORPA 61.0248, 9.9002 67 / 17
Gillebergvegen 26 2880 NORD-TORPA 61.0257, 9.8983 67 / 208
Gillebergvegen 28 2880 NORD-TORPA 61.0250, 9.8986 67 / 240
Gillebergvegen 30 2880 NORD-TORPA 61.0247, 9.8974 67 / 231
Gillebergvegen 32 2880 NORD-TORPA 61.0247, 9.8982 67 / 241
Gillebergvegen 36 2880 NORD-TORPA 61.0243, 9.8980 67 / 235
Gillebergvegen 42 2880 NORD-TORPA 61.0232, 9.8985 67 / 242
Gillebergvegen 44 2880 NORD-TORPA 61.0233, 9.8990 67 / 234
Gillebergvegen 45 2880 NORD-TORPA 61.0242, 9.8998 67 / 243
Gillebergvegen 51 2880 NORD-TORPA 61.0237, 9.9013 67 / 17
Gillebergvegen 55 2880 NORD-TORPA 61.0233, 9.9010 67 / 245
Gillebergvegen 57 2880 NORD-TORPA 61.0231, 9.9014 67 / 170
Gillebergvegen 61 2880 NORD-TORPA 61.0225, 9.9014 67 / 232
Gillebergvegen 64 2880 NORD-TORPA 61.0224, 9.9008 67 / 169

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken