Åborhaugen 27
2880 NORD-TORPA

Åborhaugen 27, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i Nordre Land.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åborhaugen 27, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 68 / 54 i 0538 Nordre Land
  • Grunnkrins: 305 GRANVANG/SOLBAKKEN
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Åborhaugen

Åborhaugen er ein veg i Nordre Land kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åborhaugen 12 2880 NORD-TORPA 61.0221, 9.9212 69 / 69
Åborhaugen 14 2880 NORD-TORPA 61.0223, 9.9205 69 / 70
Åborhaugen 27 2880 NORD-TORPA 61.0217, 9.9182 68 / 54

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken