Rudsgutua 14
2880 NORD-TORPA

Rudsgutua 14, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rudsgutua 14, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 72 / 17 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Rudsgutua

Rudsgutua er ein veg i Nordre Land kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 14 til 41.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rudsgutua 14 2880 NORD-TORPA 61.0406, 9.7771 72 / 17
Rudsgutua 24 2880 NORD-TORPA 61.0399, 9.7766 72 / 133
Rudsgutua 31 2880 NORD-TORPA 61.0401, 9.7752 72 / 78
Rudsgutua 38 2880 NORD-TORPA 61.0406, 9.7733 72 / 34
Rudsgutua 41 2880 NORD-TORPA 61.0402, 9.7744 72 / 79

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken