Lysengvegen 34
2880 NORD-TORPA

Lysengvegen 34, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lysengvegen 34, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 72 / 25 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Lysengvegen

Lysengvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 61.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lysengvegen 10 2880 NORD-TORPA 61.0405, 9.7782 72 / 33
Lysengvegen 23 2880 NORD-TORPA 61.0395, 9.7816 72 / 27
Lysengvegen 30 2880 NORD-TORPA 61.0390, 9.7805 72 / 32
Lysengvegen 34 2880 NORD-TORPA 61.0387, 9.7807 72 / 25
Lysengvegen 41 2880 NORD-TORPA 61.0382, 9.7814 72 / 24
Lysengvegen 43 2880 NORD-TORPA 61.0377, 9.7817 72 / 36
Lysengvegen 47 2880 NORD-TORPA 61.0375, 9.7825 72 / 48
Lysengvegen 49 2880 NORD-TORPA 61.0368, 9.7828 72 / 140
Lysengvegen 51 2880 NORD-TORPA 61.0368, 9.7817 72 / 142
Lysengvegen 61 2880 NORD-TORPA 61.0363, 9.7809 72 / 73

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken