Lysengstubben 16
2880 NORD-TORPA

Lysengstubben 16, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lysengstubben 16, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 72 / 28 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Lysengstubben

Lysengstubben er ein veg i Nordre Land kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lysengstubben 4 2880 NORD-TORPA 61.0385, 9.7818 72 / 143
Lysengstubben 9 2880 NORD-TORPA 61.0386, 9.7828 72 / 29
Lysengstubben 13 2880 NORD-TORPA 61.0382, 9.7838 72 / 49
Lysengstubben 15 2880 NORD-TORPA 61.0378, 9.7832 72 / 50
Lysengstubben 16 2880 NORD-TORPA 61.0381, 9.7830 72 / 28

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken